Chưa bầu được chức danh chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: PV
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: PV
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: PV
Lên top