CTY TNHH GIÀY ADORA VIỆT NAM:

Chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cty TNHH Giày Adora và CĐ Cty thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cty TNHH Giày Adora và CĐ Cty thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo Cty TNHH Giày Adora và CĐ Cty thăm và trao tiền hỗ trợ xây nhà cho công nhân. Ảnh: NGUYỄN TRƯỜNG
Lên top