Chú trọng ứng dụng công nghệ trong thanh tra, kiểm tra BHXH

Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: N.V
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: N.V
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị. Ảnh: N.V
Lên top