Chú trọng tôn vinh những cá nhân có sáng kiến nổi bật trong hoạt động CĐ

Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Hội đồng bình chọn Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: QUẾ CHI
Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Hội đồng bình chọn Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: QUẾ CHI
Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh và Hội đồng bình chọn Chủ tịch CĐCS, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ IV họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top