Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân trực tiếp

Các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ EVNHCMC nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ EVNHCMC nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ EVNHCMC nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt. Ảnh EVNHCMC cung cấp.
Lên top