Chú trọng nâng chất bữa ăn ca cho công nhân

Công nhân Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) dùng bữa ăn ca tại Nhà ăn công ty - Ảnh: L.T
Công nhân Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) dùng bữa ăn ca tại Nhà ăn công ty - Ảnh: L.T
Công nhân Cty Nidec Việt Nam (Khu công nghệ cao TPHCM) dùng bữa ăn ca tại Nhà ăn công ty - Ảnh: L.T