Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Kạn:

Chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn

Đồng chí Đinh Quang Chúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Đinh Quang Chúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Đồng chí Đinh Quang Chúc – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn (thứ 5 từ trái sang) trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các tập thể, cá nhân.
Lên top