Chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho cán bộ, công nhân tại Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.H
Chuẩn bị bữa ăn trưa cho cán bộ, công nhân tại Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.H
Chuẩn bị bữa ăn trưa cho cán bộ, công nhân tại Cty TNHH Lọc hoá dầu Nghi Sơn. Ảnh: X.H
Lên top