Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Chú trọng giáo dục chính trị cho công nhân khu vực ngoài nhà nước

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top