Chú trọng giáo dục chính trị cho công nhân khu vực ngoài nhà nước

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN (bên trái) - phát biểu tại hội nghị. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top