Chú trọng đời sống văn hóa công nhân, tạo khí thế hăng say trong công việc

PHẠM ĐÔNG |

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai, việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần trong từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ tạo nên khí thế hăng say trong công việc, làm cho cuộc sống của người lao động ngày càng tốt đẹp hơn.

Chú trọng đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, người lao động

Chiều 30.11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức diễn đàn "Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh".

Đây là 1 trong 10 diễn đàn chuyên đề tại Đại hộI XIII Công đoàn Việt Nam.

Dự diễn đàn có ông Phạm Đức Long - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông. Bà Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì diễn đàn...

Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến của các đại biểu, trong đó tập trung vào các giải pháp để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân, viên chức, lao động; nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân, viên chức, lao động...

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Đông
Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu tại diễn đàn, bà Nguyễn Minh Thái - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai nhấn mạnh: "Làm tốt nhiệm vụ này cùng với việc phát động các phong trào thi đua sẽ tạo nên khí thế hăng say trong công việc, làm cho cuộc sống của người lao động ngày càng tốt đẹp hơn".

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Lào Cai, các cấp công đoàn tham gia cùng chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng, đầu tư trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ công nhân, viên chức, lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư kinh phí để làm sân cầu lông, bóng chuyền, tennis, mua sắm các trang thiết bị cho các hoạt động văn hóa thể thao phục vụ công nhân, viên chức, lao động rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc và trong những ngày nghỉ.

Phòng tập thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa không chỉ là nơi rèn luyện hằng ngày, mà còn là điểm tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tham gia, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên.

Để làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân, viên chức, lao động, LĐLĐ tỉnh Lào Cai đề xuất các cấp công đoàn cần chủ động gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền để phát huy tốt việc phối hợp giữa công đoàn, chính quyền và các đoàn thể.

Các cấp công đoàn phải kịp thời đề xuất người sử dụng lao động thực hiện đúng, đủ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, động viên, khích lệ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sâu sát cơ sở để nắm bắt thông tin, xử lý kịp thời các vụ việc nóng 
Ông Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát biểu tại diễn đàn.
Ông Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên phát biểu tại diễn đàn.

Ông Lê Quang Toản - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh việc thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt thông tin, dự báo tình hình, định hướng dư luận trong công nhân, viên chức, lao động để có giải pháp xử lý kịp thời các vụ việc nóng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc; tuyên truyền, lan tỏa những việc làm thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn, các gương điển hình tiên tiến, qua đó góp phần củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bà Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Đông
Bà Vũ Thị Giáng Hương - Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Phạm Đông

Kết luận diễn đàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam Vũ Thị Giáng Hương nêu rõ, các ý kiến phát biểu đã khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng.

Đồng thời tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên, người lao động; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động.

Các cấp công đoàn đã triển khai thực hiện các hoạt động cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống; “Tháng Công nhân”, “Tết sum vầy”; vận động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở….

Diễn đàn số 1: Chủ đề thảo luận: “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở”.

Diễn đàn số 2: Chủ đề thảo luận “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động”.

Diễn đàn số 3: Chủ đề thảo luận “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”.

Diễn đàn số 4: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”.

Diễn đàn số 5: Chủ đề thảo luận “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn”.

Diễn đàn số 6: Chủ đề thảo luận “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Diễn đàn số 7: Chủ đề thảo luận “Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”.

Diễn đàn số 8: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Diễn đàn số 9: Chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn, phát huy vai trò công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”.

Diễn đàn số 10: Chủ đề thảo luận: “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Thảo luận 5 nhóm vấn đề công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân

Tô Thế |

Việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp.

Nhiều sáng kiến tăng lương và ký thỏa ước lao động tập thể

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Tại diễn đàn, phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn.

Hà Nội phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Hoàng Mai và huyện Đông Anh

Phạm Đông |

UBND TP Hà Nội giao quận Hoàng Mai, huyện Đông Anh tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Loạt phim chiếu rạp đáng chú ý ra mắt tháng 2.2024

Di Py |

Phim chiếu rạp tháng 2, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mang đến nhiều siêu phẩm đa thể loại.

Đề xuất cấp phép mỏ đất không qua đấu giá để giải quyết việc thiếu đất đắp

HƯNG THƠ |

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đề xuất khoanh định khu vực không đấu giá mỏ đất san lấp phục vụ các dự án có vốn đầu tư công và cho phép cải tạo mặt bằng đất ở, cải tạo đất nông nghiệp để giải quyết tình trạng thiếu đất đắp.

Hàng nghìn mặt hàng giảm giá tại các gian hàng Công đoàn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều gian hàng với những giảm giá, ưu đãi hấp dẫn được tổ chức để phục vụ người lao động tại huyện Mai Sơn.

Thực hư việc động vật của vườn thú Hà Nội co ro trong rét đậm

Tùng Giang |

Tối ngày 27.1, mạng xã hội lan truyền hình ảnh các con thú tại vườn thú Hà Nội (hay còn gọi là Công viên Thủ Lệ) trong tình trạng đói rét, từng bầy khỉ co ro ngồi nép vào nhau. Trong khi đó, nhiều loài động vật không được sưởi ấm, gầy trơ xương. Về việc này, đại diện Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội đã lên tiếng.

Thảo luận 5 nhóm vấn đề công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn

HẠNH AN |

Chiều 30.11, tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Diễn đàn số 6 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động công đoàn”.

Ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân

Tô Thế |

Việc tham gia bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân luôn được Tổng LĐLĐ Việt Nam coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp.

Nhiều sáng kiến tăng lương và ký thỏa ước lao động tập thể

Minh Hạnh |

Chiều 30.11, trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra diễn đàn “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Tại diễn đàn, phần lớn các ý kiến tập trung vào công tác đại diện, bảo vệ, đặc biệt là công tác tham gia đối thoại, thương lượng tập thể của tổ chức Công đoàn.