Chú trọng cán bộ công đoàn cơ sở trong xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 họp vào chiều 13.7. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 họp vào chiều 13.7. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hội đồng xét chọn giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ II, năm 2020 họp vào chiều 13.7. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top