Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đối thoại với công nhân về chế độ chính sách

Ông Đào Xuân Hải - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hải Phòng - trả lời các kiến nghị của người lao động.
Ông Đào Xuân Hải - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hải Phòng - trả lời các kiến nghị của người lao động.
Ông Đào Xuân Hải - Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.Hải Phòng - trả lời các kiến nghị của người lao động.
Lên top