Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đối thoại với người lao động

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trực tiếp đối thoại với NLĐ trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trực tiếp đối thoại với NLĐ trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài trực tiếp đối thoại với NLĐ trên địa bàn. Ảnh: Lê Phi Long
Lên top