Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo triển khai ứng dụng VssID trên toàn tỉnh

Giao diện VssID (ảnh chụp màn hình)
Giao diện VssID (ảnh chụp màn hình)
Giao diện VssID (ảnh chụp màn hình)
Lên top