LĐLĐ huyện Thanh Chương (Nghệ An):

Chủ tịch UBND huyện đối thoại với người lao động ngành giáo dục

Chủ tịch UBND huyện, LĐLĐ huyện và Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Chủ tịch UBND huyện, LĐLĐ huyện và Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Chủ tịch UBND huyện, LĐLĐ huyện và Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: Lê Huyền
Lên top