Chủ tịch Tổng Liên đoàn thăm gia đình công nhân bị tai nạn lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động tại huyện Ninh Hải. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động tại huyện Ninh Hải. Ảnh: Phương Linh
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà hỗ trợ gia đình công nhân bị tai nạn lao động tại huyện Ninh Hải. Ảnh: Phương Linh
Lên top