Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc tại Tiền Giang

Chủ tịch Tổng liên đoàn Nguyễn Đình Khang làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch Tổng liên đoàn Nguyễn Đình Khang làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Kỳ Quan
Chủ tịch Tổng liên đoàn Nguyễn Đình Khang làm việc với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Kỳ Quan
Lên top