Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp xúc cử tri tỉnh Gia Lai: Sẽ kiến nghị Quốc hội giải quyết các vấn đề của cử tri