Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tiếp Tổng thư ký Tổng Công đoàn Quốc tế khu vực Châu Á - Thái Bình Dương