Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tặng CĐCS Cty Luxshare-ICT 100 triệu đồng

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 3 từ phải sang) đã tặng 100.000.000 đồng để CĐCS Cty chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 3 từ phải sang) đã tặng 100.000.000 đồng để CĐCS Cty chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang (thứ 3 từ phải sang) đã tặng 100.000.000 đồng để CĐCS Cty chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ. Ảnh: Việt Lâm
Lên top