Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang thăm thợ lò than Núi Béo

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang xuống lò thăm thợ mỏ Cty CP than Núi Béo sáng 12.9.2019. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang xuống lò thăm thợ mỏ Cty CP than Núi Béo sáng 12.9.2019. Ảnh: N.H
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang xuống lò thăm thợ mỏ Cty CP than Núi Béo sáng 12.9.2019. Ảnh: N.H
Lên top