Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá cao những nỗ lực của ILO

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự và phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 Hội nghị Lao động Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh: BĐN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự và phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 Hội nghị Lao động Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh: BĐN
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang dự và phát biểu tại Phiên họp lần thứ 109 Hội nghị Lao động Quốc tế của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Ảnh: BĐN
Lên top