Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.A
Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.A
Đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN (thứ ba từ phải sang) làm việc với thường trực LĐLĐ tỉnh Gia Lai. Ảnh: C.A
Lên top