Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ Gia Lai. Ảnh Đình Văn.
Chủ tịch LĐLĐ Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ Gia Lai. Ảnh Đình Văn.