Chủ tịch Tổng LĐLĐVN kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung