Chủ tịch Tổng LĐLĐVN gửi thư chúc mừng ngành y tế nhân ngày 27.2

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường.
Lên top