Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bắc Ninh

Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới các gia đình chính sách của thôn Ngọc Nội. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới các gia đình chính sách của thôn Ngọc Nội. Ảnh: Bảo Hân.
Ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - trao quà tới các gia đình chính sách của thôn Ngọc Nội. Ảnh: Bảo Hân.
Lên top