Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự lễ Kỷ niệm ngày thành lập Công ty Caosu Chư Sê

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Đồng chí Bùi  Văn Cường dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Caosu Chư Sê (Gia Lai). Ảnh ĐV-BT
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Đồng chí Bùi Văn Cường dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Caosu Chư Sê (Gia Lai). Ảnh ĐV-BT
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Đồng chí Bùi Văn Cường dự Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty Caosu Chư Sê (Gia Lai). Ảnh ĐV-BT
Lên top