Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tiếp Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius