Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Thi đua để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ