Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Sơn Tùng.
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tới lãnh đạo Tổng LĐLĐVN. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top