Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Tỉnh ủy Lào Cai