Đại hội Công đoàn thế giới lần thứ 17 tại Nam Phi:

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường làm việc với Công đoàn các nước