Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự và phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (Geneva, Thuỵ Sĩ). Ảnh: Đ.N
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (Geneva, Thuỵ Sĩ). Ảnh: Đ.N
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 (Geneva, Thuỵ Sĩ). Ảnh: Đ.N
Lên top