Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự lễ Khai giảng trường Đại học Hàng Hải