Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự khai giảng Đại học Hàng Hải