Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dự Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới 2016