Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Đẩy mạnh hiệu quả sản xuất, thi đua để có phúc lợi tốt