Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh.
Lên top