Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường chúc Tết người lao động trên giàn khoan dầu khí