Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Bảo vệ đoàn viên bằng việc làm cụ thể