Chủ tịch Tổng LĐLĐVN ấn tượng với công tác phát triển đoàn viên của Công đoàn Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Ngày 14.10, phát biểu tại Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở của LĐLĐ tỉnh Hưng Yên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Trong thành tích chung đó, rất tự hào có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đánh giá, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch COVID-19, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên, đặc biệt là Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 18 Công đoàn tỉnh đề ra với những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.

Trong đó, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung làm tốt vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động, trên 80% công đoàn cơ sở ở các đơn vị đã ký thỏa ước lao động tập thể, ký kết thành công thỏa ước lao động tập thể nhóm đầu tiên của tỉnh để 1.000 người lao động được thụ hưởng các chế độ, chính sách cao hơn quy định của pháp luật. Các hoạt động “Tháng công nhân”, “Tết sum vầy” với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, có trên 260 nghìn lượt công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được chăm lo.

Toàn cảnh Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn

Đặc biệt, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đánh giá cao thành tích vượt bậc trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đã kết nạp mới hơn 61 nghìn đoàn viên, đạt 408% chỉ tiêu đề ra; công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn đã phát hiện giới thiệu hơn 3 ngàn đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng kết nạp, đã phối hợp giới thiệu thành lập được 4 Chi bộ Đảng tại doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp quan trọng vào thành quả chung của phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn cả nước.

Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, thời gian tới, với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lực lượng CNVCLĐ của tỉnh Hưng Yên dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, đây vừa là điều kiện thuận lợi để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đồng thời cũng tạo ra những áp lực đối với tổ chức Công đoàn trong bối cảnh các quy định của pháp luật về lĩnh vực lao động, việc làm dự báo tiếp tục có những thay đổi lớn, căn bản. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số diễn ra rất nhanh, tác động sâu rộng, tạo sự thay đổi lớn về lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động, tác động đến phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn. Lực lượng công nhân, lao động mới đa số có trình độ tay nghề, nhận thức về Đảng, về giai cấp, về tổ chức Công đoàn còn hạn chế…

“Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đòi hỏi từng cấp công đoàn, mỗi cán bộ công đoàn của tỉnh cần ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với tổ chức, với đoàn viên, người lao động nhất là trong việc chăm lo về vật chất và tinh thần, thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN phát biểu.

Các đại biểu dự Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu dự Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Hải Nguyễn

Tại đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đã gợi mở một số nội dung để đại hội tập trung thảo luận và quyết định.

Một là, tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 02 của Tổng LĐLĐVN thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” phù hợp với đặc thù của tỉnh. Đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở. Phát huy vai trò và sự chủ động của công đoàn trong việc xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức kỷ luật cao, có lối sống văn hóa, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Hai là, thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao số lượng, chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước nhóm doanh nghiệp để đông đảo người lao động được thụ hưởng. Chủ động tham gia với các cơ quan chức năng giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong công nhân lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tích cực nghiên cứu, tham mưu đề xuất với tỉnh về cơ chế, chính sách nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động; phối hợp triển khai hiệu quả, sớm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng hơn 13 nghìn căn nhà ở xã hội cho công nhân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên đã và đang phát huy hiệu quả như “Tết Sum vầy”, “Tháng Công nhân” “Mái ấm Công đoàn”, “Bữa ăn giữa ca”....

Ba là, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước với nội dung, phương pháp phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, đối tượng. Định kỳ tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, xây dựng các điển hình tiên tiến và nhân rộng phong trào. Đặc biệt, cần làm tốt hơn nữa phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” nhằm tạo điều kiện giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, đưa tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, góp phần củng cố vững chắc khối liên minh công nhân - nông dân - trí thức.

Bốn là, tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động công đoàn phù hợp với từng loại hình hoạt động công đoàn cơ sở; tập trung nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn các cấp thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra, giám sát về tài chính công đoàn cơ sở nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân, lao động.

Phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp và đẩy mạnh sự phối hợp với các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn, Liên đoàn Lao động các tỉnh trong khối thi đua và các công đoàn ngành Trung ương, công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn để tăng cường sự gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau cùng đồng hành, phát triển.

Năm là, một nhiệm vụ rất quan trọng là Đại hội sẽ lựa chọn các đại biểu đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có kinh nghiệm, nhiệt tình, trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung dân chủ, đóng góp tích cực vào các văn kiện của Đại hội để đảm bảo cho sự thành công của Đại hội.

Để Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên sớm được hiện thực hóa trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn, ngay sau Đại hội, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn tỉnh khóa XIX xây dựng ngay Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp cụ thể; ưu tiên nguồn lực để thực hiện các khâu đột phá. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trong tỉnh cụ thể hóa chương trình công tác phù hợp với từng địa bàn, cơ sở.

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, ông Nguyễn Đình Khang trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự phối hợp giúp đỡ của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các Ban, Sở, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền, doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn tỉnh Hưng Yên.

Trong thời gian tới, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các đồng chí để phong trào công nhân và hoạt động công đoàn tỉnh tiếp tục phát triển, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng tỉnh Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển nhanh và bền vững.

Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại biểu dự Đại hội Công đoàn góp quà, tặng đoàn viên khó khăn

Lý Thanh- Phương Linh |

Chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng những việc làm thiết thực, 57 suất quà từ sự đóng góp của các đại biểu được trao cho đoàn viên đặc biệt khó khăn.

Công đoàn phối hợp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho đoàn viên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.10, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu gợi mở nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Việt Nam bứt tốc trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

ANH KIỆT |

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào thời kỳ vàng và thực sự “bùng nổ” trong năm 2023 khi liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Việt Nam còn được đánh giá là một trong 7 quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Man United đang đi tìm câu trả lời về cơn bão chấn thương

VIỆT HÙNG |

Việc có tới 9 cầu thủ ở đội 1 dính chấn thương trước thời điểm FIFA Days tháng 10, Man United cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và đi tìm lời giải để hạn chế hơn những tình huống xấu từ giờ cho tới cuối mùa.

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Gần 70% doanh nghiệp trên địa bàn Hưng Yên ký thỏa ước lao động tập thể

Hà Anh |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh Hưng Yên đã tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đại biểu dự Đại hội Công đoàn góp quà, tặng đoàn viên khó khăn

Lý Thanh- Phương Linh |

Chào mừng thành công Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2023 – 2028 bằng những việc làm thiết thực, 57 suất quà từ sự đóng góp của các đại biểu được trao cho đoàn viên đặc biệt khó khăn.

Công đoàn phối hợp cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội cho đoàn viên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 13.10, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có bài phát biểu gợi mở nhiều nội dung quan trọng tại Đại hội Công đoàn tỉnh Lai Châu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.