Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm nơi ăn, chốn ở của công nhân thuộc CĐ Dầu khí Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và cháu nhỏ là con em của CN Cty Cổ phần Đạm Cà Mau.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và cháu nhỏ là con em của CN Cty Cổ phần Đạm Cà Mau.
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường và cháu nhỏ là con em của CN Cty Cổ phần Đạm Cà Mau.
Lên top