Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường làm việc với LĐLĐ tỉnh Quảng Bình