“Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TR.N)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TR.N)
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: TR.N)
Lên top