Chủ tịch TLĐLĐVN vinh danh 30 tập thể, cá nhân tại Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 đổi mới”

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ vinh danh.  Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường phát biểu tại lễ vinh danh. Ảnh: Hải Nguyễn