Chủ tịch TLĐLĐVN: Công đoàn sẽ chăm lo cho người lao động nhiều nhất

Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam
Ông Bùi Văn Cường - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam
Lên top