Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chủ tịch TLĐ Lao động Việt Nam thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng