Chủ tịch tỉnh Đồng Nai: Sở Y tế tập trung tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân

Tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top