Chủ tịch Nguyễn Đình Khang dự tổng kết thi đua LĐLĐ 5 thành phố Trung ương

Lên top